Mentori Supernova Hackathona 2023

Dragi takmičari,

Imamo veliko zadovoljstvo da vam predstavimo naše mentore koji će vam pružati podršku i savjete tokom cijelog takmičenja.

Jovana Majinović

Mentor

Jovana Majinović je master inženjer elektrotehnike - smjer telekomunikacije i upravo u toj oblasti već punih 13 godina stiče radno iskustvo. Zaposlenje u Telekom kompaniji je bila izuzetna prilika da znanja stečena na fakultetu primjeni u realnom sektoru. Nastavila je dalje usavršavanje pohađajući kurseve vezane za mrežnu tehnologiju (CCNA, CCNP), administraciju MSSQL baze podataka, upravljanje Iskratel Softswitch centralom i sertifikovanje za administraciju Oracle SBC-om.

Jovana trenutno vodi Sektor za Nadzor mreže i kontrolu kvaliteta servisa i tehničku podršku u Supernovoj gdje primenjuje iskustvo stečeno u radu na raznim projektima koje je prethodno vodila kao administrator mreže i inženjer za eksploataciju i održavanje komutacionih sistema fiksne telefonije.

Osim toga učestvovala je u razvoju i implementaciji Inhouse rešenja za CRM sisteme, Billing I ERP i sama razvijajući alate za provisioning HFC I GPON CPE opreme (C#, MSSQL). Pored svih ovih inženjerskih obaveza, Jovana slobodno vrijeme provodi sa svojom porodicom u putovanjima i raznim aktivnostima.

Prof. dr Predrag Katanić

Mentor

Predrag Katanić je doktor tehničkih nauka – telekomunikacije. Uspješno provedenih 30 godina rada ima u oblasti ICT radeći u VRS-VJ, Vazduhoplovnom zavodu Orao, Galeb Group, Telrad Net, Supernova BiH, kao i 25 godina u nastavnom procesu na Fakultetu poslovne ekonomije i Pedagoškom fakultetu, u zavanjma viši asistent, docent i vanredni profesor.

Oblasti interesovanja i aktivnog angaržovanja su: Informaciono-komunikacione tehnologije, računarske mreže, zaštita informacionih sistema, projektovanje i razvoj informaconih sistema, i druge srodne oblasti.

Trenutno je angažovan kao ekspert za telekomunikacije u Supernovoj i kao profesor na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina.

Prof. dr Srđan Damjanović

Mentor

Srđan Damjanović je rođen 1971. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu. Elektrotehnički fakultet u Beogradu završio je 1994. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Nova rješenja akvizicionog sistema na stanici za ispitivanje turbo-mlaznih motora sa smanjenom mjernom nesigurnošću" odbranio je 2007. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu, i tako stekao akademsko zvanje DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA.

Od 1996. do 1998. radio je kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Srpskom Sarajevu na predmetu Osnovi Elektroktronike i Mjerenja u Elektrotehnici. U školskoj godini 2005/2006. počeo je da radi kao viši asistent na Fakultetu spoljne trgovine u Bijeljini na predmetu Poslovna informatika i Poslovni informacioni sistemi. Maja 2007. godine izabran je u zvanje docenta na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini na predmetu Programski jezici i Zaštita informacionih sistema. Od 2007. do 2021. godine radio je kao profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu na predmetu Električna mjerenja. U zvanje vanrednog profesora iz uže naučne oblasti Informacione nauke i bioinformatika izabran je marta 2012. godine, a u zvanje redovnog profesora marta 2018. godine. Predavao je razne predmete na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, Ekonomskom fakultetu Pale, Pedagoškom fakultetu u Bijeljini i Poljoprivrednom fakultetu Istočno Sarajevo na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Predavao je i na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Od maja 2008. do maja 2016. godine obavljao je funkciju dekana, a od 2016. godine do 2023. funkciju prodekana za nastavu na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Do sada je napisao šest knjiga i veliki broj stručnih radova.

Rade Božić

Mentor

SRade Božić radi kao viši asistent u nastavi na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini na Katedri za poslovnu informatiku.

Angažovan je i kao full-stack developer kroz razne projekte i saradnje. Tehnologije kojima se najviše bavi su React i NodeJS.

Trenutno je student doktorskih studija na kojima mu je uža oblast izučavanja rudarenje podataka. U slobodno vrijeme se bavi vožnjom bicikla i ribolovom.

Srećko Ilić

Mentor

Srećko Ilić od novembra 2022. godine radi kao asistent na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Njegova uža naučna oblast su Informacione nauke, društveni aspekti. Osnovne akademske studije (studijski program Poslovna ekonomija, smjer Poslovna informatika) završio je 2022. godine, master studij (studijski program Digitalna ekonomija) završio je 2023. godine.

U slobodno vrijeme bavi se sportom i slikanjem.

Dalibor Jovanović

Mentor

Dalibor Jovanović je diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva. Od 2011. godine radi kao srednjoškolski profesor stručnih predmeta sa posebnim osvrtom na predmete koji uključuju programske jezike.

Kao mentor učenicima učestvovao je na nekoliko republičkih i državnih takmičenja. U slobodno vrijeme voli da igra košarku i šah.

Vesna Spasojević

Mentor

Vesna Spasojević je master inženjer elektrotehnike i računarstva. Zaposlena je u JU Tehnička škola “Mihajlo Pupin” Bijeljina na mjestu profesora elektro grupe predmeta.

Primarni predmet joj je Programiranje i programski jezici, a kao mentor učenicima učestvovala je na regionalnim, republičkim i državnim takmičenjima. Takođe, kao mentor, učestvovala je na m:tel App takmičenju.

Sarađivala je sa fondacijama SHL i Mozaik u vidu mentorstva na projektima. Aktivno se bavi folklorom.

Radovan Stakić

Mentor

Radovan Stakić je inženjer računarstva i informatike. Trenutno radi kao nastavnik informatike u Tehničkoj školi ,,Mihajlo Pupin’’ u Bijeljini.

Najveće interesovanje ima prema predmetima u vezi sa sa web programiranjem i kreiranjem web aplikacija i stranica.

U slobodno vrijeme voli da uči strane jezike, a rekreativno igra mali fudbal.

Miodrag Borović

Mentor

Miodrag Borović je diplomirani elektro inženjer, smjer telekomunikacije.

Trenutno zaposlen kao profesor u Tehničkoj školi “Mihajlo Pupin” Bijeljina.

Ima 23 godine radnog iskustva u oblasti telekomunikacija, a poslednjih pet godina radi kao profesor elektro grupe predmeta.

Od 1995. do 2012. godine radio je na instaliranju, održavanju, tehničkoj podršci i obuci korisnika za mnoge telekomunikacione uređaje. Takođe, radio je na razvoju hardvera i softvera (embedded sistema) za multiservisne pristupne sisteme iz proizvodnog programa firme Iritel a.d. Beograd. Nakon toga, u bijeljinskom ISP-u radio na implementaciji rešenja i održavanju servisa telefonije, konfiguraciju i održavanje VoIP centrale i ostale opreme. Posjeduje iskustvo i iz oblasti virtuelizacije i računarskih mreža.

Damir Zečević

Mentor

Damir Zečević je stručnjak u oblasti informacionih tehnologija iz Bijeljine. Studije je završio na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina, a karijeru je započeo u lokalnoj ISP kompaniji TelradNet kao fullstack programer na projektu provisioninga telekomunikacione opreme.

Damir je trenutno zaposlen u kompaniji InterVenture d.o.o. u Beogradu, na poziciji tim lidera. Radi na projektu multimedijalne streaming platforme, gdje aktivno doprinosi razvoju inovativnih tehnoloških rješenja. U slobodno vrijeme bavi se ribolovom.

Srđan Bjelić

Moderator i mentor

Srđan Bjelić je učestvovao u realizaciji većeg broja ICT i telekomunikacionih aranžmana u privatnom i javnom sektoru BiH, kao i raznim projektima regionalnog karaktera. Rukovodilac je Sektora za promociju i podršku u prodaji ICT i poslovnih rješenja u Supernovoj i posjeduje više od 15 godina radnog iskustva u oblasti telekomunikacija iICT. Na nivou Mtel grupe stekao je iskustvo na rukovodećim pozicijama u vezi sa poslovnim rješenjima. Aktivno je uključen u rad IKT zajednice u Republici Srpskoj.

Autor je prve mobilne aplikacije za pretragu Svetinja SPC na području bivše Jugoslavije. Obavještava javnost kroz specijalizovane IKT kolumne na portalima Nezavisne novine i Capital.ba. Hobi mu je trčanje i plivanje.

Svi mentori su iskusni profesionalci, spremni da podijele svoje znanje i iskustvo sa vama. Odabrani su zbog svoje ekspertize, posvećenosti i želje da pomognu učesnicima u postizanju njihovih ciljeva. Oni će vam biti na raspolaganju da odgovore na sva vaša pitanja i pruže podršku u razvoju vaših ideja.

Zato, budite slobodni da se povežete sa svojim mentorima, iskoristite njihove savjete i podršku i učinite sve što možete da iskoristite ovu priliku za učenje i razvoj vaših vještina!

Stručni žiri Supernova Hackathona 2023

Poštovani takmičari,


predstavljamo i članove Stručnog žirija drugog Supernova Hackathona, koji će učestovati u ocenjivanju i izboru najboljeg tima:

Dario Tučić, direktor Blicneta/Supernove,

Saša Burić, pomoćnik direktora za digitalnu transformaciju u Blicnetu/Supernovoj,

Slavica Marković, direktor Područne privredne komore Bijelina,

Vesna Petrović, dekan Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina i

Nebojša Lukić, pomoćnik direktora JU Tehničke škole Mihajlo Pupin Bijeljina.


Znanje i iskustvo članova Stručnog žirija garantuju nepristrasnu i kompetentnu ocjenu svih inovativnih rješenja koja će biti predstavljena na Supernova Hackathonu, a na osnovu kojeg će da prepoznaju i nagrade najuspešnije timove.


Želimo sreću svim takmičarima na drugom Supernova Hackathonu. Neka vaša kreativnost i inovacije svijetle na ovom događaju, a vaš trud bude nagrađen!